Veiligheidscontrole /Safety control 
 
U vraagt zich af of de veiligheid op de werkvloer wel voldoende is of dat de toepassing hiervan wel op de juiste wijze gebeurt door het personeel.

Veilig werken begint bij de basis: toepassen en uitvoeren in de praktijk.

Een gezonde en veilige werkplek en een goede RIE zeggen nog niets over de toepassing van de regels en de uitvoering daarvan.
Met een risicoanalyse, passende maatregelen en een adequate controle op verschillende momenten in het proces kunt u de bewustheid op veilig werken vergroten en de kans op ongevallen of schade beperken. Maar controleer ook regelmatig of de werkomgeving nog veilig is en spreek personeel aan op foutief en onveilig gedrag (houding).

HR-Worksphere kan  als onafhankelijke toezichthouder deze werkzaamheden voor u uitvoeren, controleren op toepassen van de veiligheidsregels op de meest uiteenlopende momenten. De intensiteit en/of diversiteit van deze veiligheidscontrole wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.