Optimalisatie van afdelingen

Hoe optimaliseer je afdelingen ?

Bij het optimaliseren van afdelingen is het cruciaal om te weten wat het toekomstperspectief van deze afdeling en/of het bedrijf is.
Uiteraard kan de keuze voor een enkele afdeling of juist een geheel bedrijfsproces genomen worden.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de samenwerking tussen bepaalde afdelingen niet goed verloopt.
In plaats van het gehele proces aan te pakken, is het juist efficiënter om direct naar de oorzaak van het probleem te kijken. Hiermee gaan we  probleemoplossend te werk en analyseren we  eerst waar het proces stroef loopt.

Het is van belang dat er een duidelijke structuur is in de aanpak om uiteindelijk deze zaken te verbeteren. Het kan een zeer goede werking hebben een onafhankelijke partij “mee te laten lopen” op de afdeling om zo een objectief beeld te krijgen van de situatie. Dit zou eventueel ondersteund kunnen worden door het voeren van diverse gesprekken met belanghebbenden. Dit zorgt ervoor dat het uiteindelijke plan ook op de juiste manier kan worden uitgevoerd.
Uiteraard is allereerst van belang dat er duidelijke communicatie tussen management en de mensen op de werkvloer is . De uitvoering en optimalisatie van de uitgewerkte plannen  zal op die manier het meest efficiënt verlopen.

Hierdoor wordt een optimaal rendement bereikt .